איזו יבשת היא הקטנה ביותר בעולם ?

roni 23/9/12

השאלה: איזו יבשת היא הקטנה ביותר בעולם ?

תשובה לשאלה

אוסטרליה היא היבשת הקטנה ביותר בעולם או האי הגדול ביותר בעולם,
ושטחה הוא 7.7 מיליון קמ"ר.

נענתה ע"י: roni 23/9/12